החזון שלנו

הצהרת הכוונות של ריף הדולפינים כוללת שלושה מרכיבים: סביבה, חברה וכלכלה

סביבה

להביא לקרבה בין האדם לסביבה תוך מתן דוגמא אישית של כבוד לסובב הימי והיבשתי. לפעול תוך שאיפה מתמדת לפיתוח מערכת יחסים אוטופית עם בעלי החיים – קשר המושתת על כבוד הדדי וללא תנאי. להיות ראש חץ מדעי ומחקרי בנושא הדולפינים והסביבה.

חברה

כארגון הרגיש לסביבה האנושית הסובבת אותו, לתרום את תרומתנו החברתית, תוך דוגמא אישית של מתן הזדמנות וכבוד לקהל המבקרים ללא הפליה.

כלכלה

לקיים ארגון המושתת על עצמאות כלכלית בו המסרים הסביבתיים והחברתיים הנם חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה הכלכלית שלו. ארגון המביא לרווחתם הכלכלית של עובדיו, מנהליו ובעליו.

ייחודיות התפישה כפי שהוגדרה עם הקמת ריף הדולפינים  בשנת 1990:

תנאי המחייה

הדולפינים יחיו בסביבתם הטבעית – הים, תוך התערבות מינימאלית באורח חייהם.
תפקידנו יהיה להבטיח את איכות חייהם ע"י בניית סביבה מתאימה לקיום חיים איכותיים עפ"י אמות המידה של חייהם בטבע,
נתערב באורח חייהם רק במידה ותהייה סכנה לקיומם או אחד מהתנאים הנ"ל לא יתקיימו.
נספק להם את צרכיהם ללא תנאי.
בבוא העת, יפתח שער אל הים הפתוח והדולפינים יבחרו אם להישאר בתחומי האתר או לצאת אל הים הפתוח.

הקשר אדם – דולפין

"אנו מאמינים שכדי לפתח, ליהנות ולשמור על הקשר לאורך שנים, עלינו להביא למפגש אדם –דולפין המבוסס על רצון הדדי וללא תנאי, כלומר - מפגש בו אנו והדולפינים ממוקדים האחד בשני ורואים במפגש מטרה בפני עצמה ולא אמצעי להשגת מטרה אחרת".

"אדם המגיע למפגש עם דולפין, תוך מתן כבוד, התחשבות, רגישות ומשוחרר מרצון להשיג דבר מלבד המפגש עצמו, יפיק את המרב מהמפגש – תחושות של חום, כוח, שלווה, שמחה".

"כדי שגם הדולפין יפיק את המרב מן המפגש, חייב גם הוא להתמקד באדם עצמו ולא באדם כאמצעי להשגת מטרה אחרת".

"האחריות למפגש כזה, המשוחרר מלחצים מוטלת עלינו, בני האדם, מאחר שבעוד אנו יכולים לשלוט על צרכיו הראשוניים של הדולפין (אספקת מזונו, שליטה על תחום מחייתו, התערבות בחיי החברה שלו ועוד..) הדולפין  יכול להציע "רק" את עצמו ואת ידידותו".

"אם ברצוננו לפגוש דולפינים, "משוחררים" מציפיות להשיג מאתנו דבר, אנו חייבים להימנע מניצול יכולת השליטה בהם  ולנקוט באחת מהאלטרנטיבות הבאות":
אספקת הצרכים שאנו מסוגלים לספק, ללא כל תנאי וללא כל קשר למפגש, או, אי אספקתם לחלוטין, ועל-ידי כך איננו יוצרים ציפייה אצל הדולפינים לקבלם מאתנו (והם ממשיכים לדאוג להשיגם בעצמם)".

"אנו מאמינים שהדרך העדיפה לקשר אופטימאלי, הינה שילוב של שתי גישות אלו, כאשר הנטייה צריכה להיות תמיד: למזער את התערבותנו, ובאותם מקרים/צרכים בהם התערבותנו חיונית - לספקם ללא תנאי".                 

 חזור לדף הבית